פרוייקטים

English שלחו לחבר
שנה מגמה מסלול מבצע/ים מנחה פרוייקט
2015 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים דרור רביץ Performing and designing experiments in computer networks
2015 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קרן אסנת Secure keyboard
2015 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים Simulation System for Sensor Network
2015 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים וובר אופיר Smooth Bounded Distortion Mappings Using Fast Projection Operator
2015 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים Synthesis in Software Enginnering and Biology
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות גנות שרון אדפטציה של רשת ניורונים לזיהוי פונמות
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר איפיון ותיכנון של תאי זיכרון מטמון המאכסנים 3 רמות לוגיות
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות גנות שרון אלגוריתם לביטול הדהוד דו-אזני בזמן אמת
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה אלגוריתם לזיהוי מתאר קירות באמצעות ניתוח DTOA
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר אנליזת ביצועים ושיטות תכנון ללוגית DCMPL
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר אפיון זכרונות היברידיים שונים על מנת לשלבם לצורכי אפליקציות מסוימות
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה פיקסלר דרור אפיון מערכת אופטית למדידת עומק חדירה של ננו חלקיקים ברקמה
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר בחינה ושיפור אלגוריתם ל DDDA
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר בחינה של זיכרונות מטמון להתמודדות עם תקיפות הספק
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר בטיחות אינהרנטית של מעגלים סינכרוניים\א-סינכרוניים\GALS
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות גנות שרון
שוורץ עופר
טנדייטניק פיני
ביטול רעש רקע והדהוד משותף של דוברים במקביל
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה פיקסלר דרור בניית אוטומציה עבור מערכת FLIM במישור התדר
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה פופובצר רחלה בניית מערכת זיהוי אוטומטי לננו-חלקיקי זהב בתמונות CT
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה סינואני משה גילוי גבולות אזורים עשירים בננוחלקיקי זהב בתוך דגם מדמה רקמה חיה ע"י הדמאה פוטותרמית I
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר הגנת חומרה כנגד תקיפות אנרגיה
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה סינואני משה הכנת גלם למשיכת סיב אופטי עם ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה קליסקי תומר
ארנסט אורי
השוואת שיטות לאנליזה של רצפים גנטיים של רנ"א
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל פיש אלכסנדר זכרון בטוח
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה פרידמן מוטי
דואדי חמוטל
חיבור קוהרנטי של ליזרים
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות גולדברגר יעקב חיזוי לחיצת מודעת פרסום עם למידת מכונה
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה סינואני משה חישה מרחוק של ספקטרום הקרינה של חומרי בעירה ב-NIR
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה חישוב DTOA בדגימה חלקית
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פיש אלכסנדר חסינות חומרה בפני הזרקת כשלים אופטית
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה פיקסלר דרור חקירת רגישויות זמן חיים פלואורסצנטי לסביבות שונות
2015 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה חקר מנגנוני הגדילה של נוירונים בשלבים ראשונים של התתפתחות באמצעות כלים של עיבוד תמונה