פרויקטי גמר - אלקטרו-אופטיקה תשפ"ד

300 Accurate and sensitive detection of biomarkers using optical biosensing
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

על מנת לזהות גורמי מחלה בשלב מאוד מוקדם יש צורך במערכות זיהוי ביומרקרים מאוד רגישות. מערכות המבוססות על סימון גורמי המחלה במולקולה פלואורוסנטית וזיהוי אופטי רגיש מאוד של המולקולות הללו הן אתגר משמעותי בתחום של פיתוח מכשירי דיאגנוסטיקה במבחנה. בפרוייקט זה נעבוד עם ה-state of the art בתחום הדיאגנוסטיקה.

מטרת הפרויקט:

הסטודנטים יתכננו את המערכת האופטית, ילמדו להרכיב מערכות אופטיות על שולחן אופטי, יבצעו ניסויים לזיהוי מולקולות פלואורוסנטיות בתמיסה ויאפיינו את רגישות המערכת מבחינת סף גילוי, טווח דינאמי, טעות מדידה.

תכולת הפרויקט:

 1. הסטודנטים ילמדו כיצד עובדת מערכת אופטית בעלת ערוץ אחד המאפשרת זיהוי פליטה פלאורוסנטית.
 2. הסטודנטים יתכננו מערכת בעלת שני ערוצים
 3. הסטודנטים ילמדו כלים במטלב לזיהוי האות הפלואורונסטי ויכתבו קוד שיאפשר כימות של ריכוז המולקולות הפלואורוסנטיות בתמיסה
 4. הסטודנטים יבדקו את המערכת שיבנו בעזרת מולקולות פלואורוסנטיות וחלקיקים מגנטים.


קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה, מבוא ללייזרים

דרישות נוספות:

עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה

מקורות:

http://www.amosdaniellilab.com/

301 Optical Communication
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

תקשורת אופטית היא קריטית להעברת מידע בלי להשתמש בתחנות קרקע. בפרויקט זה ניצור מערכת מתאימה לבדיקת התכנות

מטרת הפרויקט:

הדגמת מערכת תקשורת אופטית מלאה

תכולת הפרויקט:

תכנון המערכת, הזמנת הציוד, בניית המערכת, הדגמת המערכת המלאה

קורסי קדם:

 • אופטיקה
 • לייזרים


דרישות נוספות:

 • קוונטים


מקורות:


Goodman, Joseph W. Introduction to Fourier Optics / Joseph W. Goodman, Stanford University. Fourth edition. New York: W.H. Freeman, Macmillan Learning, 2017.
 

302 Quantum Temporal Optics
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בפרויקט זה נפתח מערכת אופטיקה קוונטית שמעבדת אותות בזמן. ננצל שימוש בעדשות זמן כדי לזהות פוטונים בודדים ואת הצורה הזמנית של הפוטונים

מטרת הפרויקט:

זיהוי המודים הזמניים השונים של פוטונים

תכולת הפרויקט:

פיתוח מערכת, בניית הניסוי ועיבוד המידע

קורסי קדם:

אופטיקה, לייזרים, קוונטים

מקורות:

quantum optics

303 Human Intercation
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

במהלך הפרויקט נמדוד אינטרקציה אנושית בין 16 נגני כינור. נבנה מערכת אוטומטית מבוססת AI לזיהוי איזה נגן עוקב אחרי איזה נגן. נשנה את הקישוריות בין הנגנים ואת הרשת שנוצרת בינהם. נוסיף השהייה בין הנגנים כדי לגרום לתסכול. ונמדוד איזה נגן מוביל ואיזה נגן מובל. באמצעות המערכת נחקור איך נוצרים מנהיגים והאם אפשר לשלוט במי נוצר מנהיג רק על ידי שינוי פרמטרים של הרשת האנושית

מטרת הפרויקט:

מערכת אוטומטית המסוגלת בזמן אמת לזהות איזה נגן כינור עוקב אחרי איזה נגן

תכולת הפרויקט:

בנית מערכת AI לזיהוי נגינת כינור וזיהוי מי עוקב אחרי מי

קורסי קדם:

עיבוד אותות,

דרישות נוספות:

מקורות:

Shahal, S., Wurzberg, A., Sibony, I. et al. Synchronization of complex human networks. Nat Commun 11, 3854 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17540-7
 

304 Project in Biomedical Optics
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

נדרש ידע באופטיקה, עיבוד תמונה ואותות ומומלץ גם ידע במערכות לומדות

מטרת הפרויקט:

הסטודנטים ייחשפו לנושאי המחקר של המעבדה וילמדו איך לתכנן ניסויים, לבנות אותם ולבצע אנליזה לנתונים.

תכולת הפרויקט:

טרם נקבע

קורסי קדם:

 • קורסים באופטיקה
 • קורסים בעיבוד אותות בדגש על עיבוד תמונות
 • קורסים במערכות לומדות מומלץ

מקורות:

הפרויקט מבוסס על טכנולוגית SCOC ו DCS.

305 Bacteria detection in water by the full scattering profile within the single scattering regime
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בתעשיית איכות המים קיים צורך מובהק בזיהוי מזהמים במים. בפרט, לדעת את סוג המזהם ואת ריכוזו באופן אבסולוטי. לצורך כך יש לנטר את השינויים בתכונות האופטיות של הדוגמה: פיזור ובליעה, אבל קשה להפריד ביניהם. בעבר גילינו כי יש נקודת המכיילת פיזור ועל כן מיטבית למדידות בהן דרושה הפרדה בין הבליעה לפיזור. תופעה זו אומתה במדמי רקמה גליליים בקטרים המדמים אצבע, ועבור זיהוי מתכות כבדות בריכוזים נמוכים. כעת נרצה לשפר את יכולות המערכת ולרדת לריכוזים מאד נמוכים ולזהות חומרים ביולוגים.

מטרת הפרויקט:

הוכחת שיפור יכולות הזיהוי של המערכת האופטית עבור מדידות של בקטריות במים.

תכולת הפרויקט:

בפרויקט הסטודנטים ימדדו מים מזוהמים על ידי בקטריות בריכוז של ppm בכלי זכוכית גלילי ובאורכי גל שונים של בקטריות שונות. לאחר מכן יתחילו את העבודה העיקרית על שיפור המערכת האופטית למדידת פרופיל הפיזור בעזרת אמצעים וכלים אופטיים מגוונים. הסטודנטים יוכיחו כי שיפרו את יכולות הזיהוי של המערכת בכך שמדדו את המזהמים בריכוזים נמוכים יותר של PPB.

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה, שדות אלקטרומגנטיים.

דרישות נוספות:

גלאים, מעבדה באופטיקה.

מקורות:

 1. Duadi, H.; Feder, I.; Fixler, D., Linear dependency of full scattering profile isobaric point on tissue diameter. Journal of biomedical optics 2014, 19 (2), 026007.
 2. Duadi, H.; Feder, I.; Fixler, D., Influence of detector size and positioning on near-infrared measurements and ISO-pathlength point of turbid materials. Frontiers in Physics 2021, 9, 43.
 3. Feder, I.; Duadi, H.; Fixler, D., Single wavelength measurements of absorption coefficients based on iso-pathlength point. Biomedical optics express 2020, 11 (10), 5760-5771.
 4. Feder, I.; Duadi, H.; Fridman, M.; Dreifuss, T.; Fixler, D., Experimentally testing the role of blood vessels in the full scattering profile: solid phantom measurements. Journal of Biomedical Photonics & Engineering 2016, 2 (4).
 5. Feder, I.; Wróbel, M.; Duadi, H.; Jędrzejewska-Szczerska, M.; Fixler, D., Experimental results of full scattering profile from finger tissue-like phantom. Biomedical optics express 2016, 7 (11), 4695-4701.
 6. Organization, W. H., Guidelines for drinking-water quality: incorporating the first and second addenda. World Health Organization: 2022.
 7. Zulkifli, S. N.; Rahim, H. A.; Lau, W.-J., Detection of contaminants in water supply: A review on state-of-the-art monitoring technologies and their applications. Sensors and Actuators B: Chemical 2018, 255, 2657-2689.
306 Developing analytical equation for the predication of the Iso-pathlength point
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

חישה וניטור אחר השינויים בתכונות האופטיות של החומר, פיזור ובליעה, הינה פעולה קשה לביצוע מאחר ואין שיטה המאפשרת להפריד ביניהן במדידה ישירה. בעבר גילינו כי יש נקודה (Iso-pathlength point) שאיננה תלויה בתכונות הפיזור ועל כן מיטבית למדידות בהן דרושה הפרדה בין הבליעה לפיזור. תופעה זו אומתה במדמי רקמה גליליים בקטרים המדמים אצבע, ועבור זיהוי מתכות כבדות בריכוזים נמוכים. בפרויקט נרצה לפתח משוואה המתארת תופעה זו באופן אנליטי לפי ניסויים וכן לפי סימולציות.

מטרת הפרויקט:

מידול פונקציה אנליטית עבור תופעת ה- Iso-pathlength point ואישורה לפי סימולציות.

תכולת הפרויקט:

בפרויקט הסטודנטים ימדדו מים מזוהמים בריכוזים נמוכים של ppm בכלי זכוכית גלילי. הם יכינו מערך ניסויים עצמאי הנישען על עבודות עבר במטרה למדל את התופעה הפיזיקלית. תוך כדי הם יתחילו בביצוע של סימולציות לחומרים השונים והניסויים השונים. הסטודנטים יחלצו מהניסויים משוואה אנליטית החוזה את התופעה לפי פרמטרי מערכת ואופטיים שונים של החומר. לבסוף הם יבדקו את ביצועה וימחישו זאת חומרים אחרים.

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה, שדות אלקטרומגנטיים.

דרישות נוספות:

גלאים, מעבדה באופטיקה.

מקורות:

 1. Alon Tzroya, Shoshana Erblich, Hamootal Duadi, and Dror Fixler Detecting contaminants in water based on full scattering profile within the single scattering regime ACS Omega 2023 8 (26), 23733-23738 DOI: 10.1021/acsomega.3c01977
 2. Duadi, H.; Feder, I.; Fixler, D., Linear dependency of full scattering profile isobaric point on tissue diameter. Journal of biomedical optics 2014, 19 (2), 026007.
 3. Duadi, H.; Feder, I.; Fixler, D., Influence of detector size and positioning on near-infrared measurements and ISO-pathlength point of turbid materials. Frontiers in Physics 2021, 9, 43.
 4. Feder, I.; Duadi, H.; Fixler, D., Single wavelength measurements of absorption coefficients based on iso-pathlength point. Biomedical optics express 2020, 11 (10), 5760-5771.
 5. Feder, I.; Duadi, H.; Fridman, M.; Dreifuss, T.; Fixler, D., Experimentally testing the role of blood vessels in the full scattering profile: solid phantom measurements. Journal of Biomedical Photonics & Engineering 2016, 2 (4).
 6. Feder, I.; Wróbel, M.; Duadi, H.; Jędrzejewska-Szczerska, M.; Fixler, D., Experimental results of full scattering profile from finger tissue-like phantom. Biomedical optics express 2016, 7 (11), 4695-4701.
 7. Organization, W. H., Guidelines for drinking-water quality: incorporating the first and second addenda. World Health Organization: 2022.
 8. Zulkifli, S. N.; Rahim, H. A.; Lau, W.-J., Detection of contaminants in water supply: A review on state-of-the-art monitoring technologies and their applications. Sensors and Actuators B: Chemical 2018, 255, 2657-2689.
307 Remote biomedical sensing for vital bio signs based upon laser illumination
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

מדובר על טכנולוגיית חישה חדשנית המבוססת על ניתוח שינויים זמניים-מרחביים של תבנית פיזור אור לייזר מרקמה ביולוגית. על בסיס פיזור זה נבחנת יכולת חישה של פרמטרים ביו רפואיים מרחוק. תבניות הפיזור הנוצרות עקב התאבכות עצמית של אור הלייזר ניקראות ספקלס. אלו תבניות אקראיות המשתנות בזמן כתלות בתהליכים הזמניים הקורים בתוך הרקמה הביולוגית. עי הפעלת ארכיטקטורה פשוטה של עיבוד תמונה המבוססת על קורלציה ניתן לשייך את השינויים המרחביים-זמניים של תבניות אלו עם ננו-רעידות המתרחשות ברקמה. מתוך ניתוח תבניות הננו-רעידות ניתן לבצע שערוך של פרמטרים בו רפואיים שונים הכוללים לחץ דם, מאפיני זרימת דם בכלי דם ועוד.

מטרת הפרויקט:

חישה מרחוק של פרמטרים ביו רפואיים באמצעים אופטיים

תכולת הפרויקט:

ניסויי נעבדה ועיבודי תוצאות במחשב ב מטלב

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה

מקורות:

Z. Zalevsky, Y. Beiderman, I. Margalit, S. Gingold, M. Teicher, V. Mico and J. Garcia, "Simultaneous remote extraction of multiple speech sources and heart beats from secondary speckles pattern," Opt. Express 17, 21566-21580 (2009).

308 Incorporation of AI and ML algorithms in remote biomedical sensing
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

מדובר על טכנולוגיית חישה חדשנית המבוססת על ניתוח שינויים זמניים-מרחביים של תבנית פיזור אור לייזר מרקמה ביולוגית. על בסיס זה ניבחנת יכולת חישה של פרמטרים ביו רפואיים מרחוק. תבניות הפיזור הנוצרות עקב התאבכות עצמית של אור הלייזר ניקראות ספקלס. אלו תבניות אקראיות המשתנות בזמן כתלות בתהליכים הזמניים הקורים בתוך הרקמה הביולוגית. במסגרת הפרויקט ניבנה אלגוריתם לימוד מכונה שילמד את מאפיני תבנית הפיזור וידע לקשר אותה לננו-רעידות המתרחשות ברקמה. מתוך ניתוח תבניות הננו-רעידות ניתן לבצע שערוך של פרמטרים בו רפואיים שונים הכוללים לחץ דם, מאפיני זרימת דם בכלי דם ועוד. אלגוריתמיקת למידת המכונה שתופעל פה תבוסס על רשתות ניורונליות.

מטרת הפרויקט:

אלגוריתמיקה חדשה מבוססת למידת מכונה לניתוח תבניות פיזור אור לייזר

תכולת הפרויקט:

פיתוח אלגוריתמי בינה מלאכותית ואלגוריתמי לימוד מכונה בחישה ביו רפואית

קורסי קדם:

קורס למידת מכונה בסיסי

מקורות:

Zeev Kalyuzhner, Sergey Agdarov, Aviya Bennett, Yafim Beiderman, and Zeev Zalevsky, "Remote photonic sensing of blood oxygen saturation via tracking of anomalies in micro-saccades patterns," Opt. Express 29, 3386-3394 (2021)

309 Pump-probe based photonic super resolution approach for failure analysis of silicon wafers and integrated circuitry
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בתחום של ניתוח כשלים במעגלי מיקרו אלקטרוניקה ניסרקים שבבי הסיליקון עי מיקרוסקופ אופטי תוך הפעלת שני קרני אור. הקרן האחת המכונה probe היא בתחום הניראה שניבלע הסיליקון ומייצר נושאי מטעם חופשיים. הקרן השנייה המכונה pump היא באינפרא אדום קרוב שבמצב רגיל לא ניבלע בסיליקון אבל כתוצאה מיצירת האלקטרונים החופשיים, קרן זו מקבלת הפסדים ופיזורים הגורמים להצרות הכתם שנוצר. כך שבצמב של סריקת שבב הסיליקון עי שתי הקרניים בו זמנית אפשר למפות שת השבב ברזולוציה מרחבית גבוהה מאוד המתאימה למה שנידרש כדי למפות התקני ננו-אלקטרוניקה כנידרש באפליקציית ניתוח כשלים. הפרויקט כולל שימוש בתכונה לא לנארית אופטית הקורת בסיליקון לצרכי סופר רזולוציה ויישום יכולת זו לאפליקציית ניתוח כשלים במעגלים משולבים.

מטרת הפרויקט:

שיפור שיטת סופר רזולוציה לדימות שבבי סיליקון

תכולת הפרויקט:

ניסויי מעבדה לדימות משופר רזולוציה ל שבבי סיליקון, עיבוד תמונות

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה

מקורות:

H. Pinhas, O. Wagner, Y. Danan, M. Danino, Z. Zalevsky and M. Sinvani, “Plasma dispersion effect based super-resolved imaging in silicon,” Opt. Exp. 26, 25370-25380 (2018).

310 Incorporation of fiber-based water leakage detector
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

במעבדה בוצע פיתוח של סנסור פוטוני המבוסס על סיב אופטי מיוחד שהדגים יכולת ראשונה לניטור נזילות של מים מצינור ומדידת שינויי ספיקה. יש רצון להרחיב יכולות אלו למדידה יותר נרחבת של ניטור צינורות מים. עיקרון הפעולה של סנסור הסיב הפוטוני כולל הזרקת אור דרך סיב מרובה מודים ומדידת שינוי בבניות ההתאבכות של המודים בינן לבין עצמם ביציאת הסיב. תבניות התאבכות אלו קשורות במעוותים שונים הנוצרים בסיב החישה ויכולים להעיד על מצב של נזילה בצנרת בה סיב החישה הותקן. ניתוח תבניות האור כולל הן ניתוח קלאסי והן הפעלה של אלגוריתמיקת למידת מכונה ובינה מלאכותית.

מטרת הפרויקט:

פיתוח סיב חישה חדיש

תכולת הפרויקט:

ביצוע ניסויי מעבדה וניתוח תוצאות ב מטלב

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה

מקורות:

A. Bennett, Ye. Beiderman, S. Agdarov, Ya. Beiderman, R. Hendel, B. Straussman and Z. Zalevsky, “Monitoring of vital bio-signs by analysis of speckle patterns in fabric-integrated multimode optical fiber sensor,” Opt. Exp. 28(14), 20830-20844 (2020).

311 Analyzing the effect of temporal coherence on a phase-reconstruction method
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

The iterative multi-plane optical properties extraction (IMOPE) technique was designed to study opaque material in a noninvasive manner. It uses spatially coherent illumination on the sample and extract the optical properties (mainly the reduced scattering coefficient but also the absorption coefficient) of the measured samples. To do so, the technique uses the Gerchberg-Saxton algorithm in a multi-plane version to reconstruct the phase. The root mean square of the phase is then calculated and from a comparison with the theoretical model the optical properties of the sample can be extracted. The technique was used for detection of milk components, blood flow and tissue viability, anti-leishmania nanoparticles, nanodiamonds in different skin layers and more.

מטרת הפרויקט:

In this project the laser will be modulated in accordance with the camera, and the effect on the phase analysis will be examined.

תכולת הפרויקט:

 1. Learn the theoretical fundamentals of the technique.
 2. Learn how to operate the optical system.
 3. Learn how to analyze the phase image.
 4. Modulate the laser in accordance with the camera.
 5. Prepare calibration samples.
 6. Measure and analyze the samples.

קורסי קדם:

מבוא לאלקטרואופטיקה

מקורות:

 1. C. Shapira, I. Yariv, R. Ankri et al., “Effect of optical magnification on the detection of the reduced scattering coefficient in the blue regime: theory and experiments,” Optics Express, 29(14), 22228-22239 (2021).
 2. C. Shapira, I. Yariv, H. Duadi et al., "Extracting the reduced scattering coefficient in different optical magnifications in the blue regime: theory and experiments." 11976, 18-25.
 3. I. Yariv, H. Duadi, R. Chakraborty et al., “Algorithm for in vivo detection of tissue type from multiple scattering light phase images,” Biomedical optics express, 10(6), 2909-2917 (2019).
 4. I. Yariv, H. Duadi, and D. Fixler, “Optical method to extract the reduced scattering coefficient from tissue: theory and experiments,” Opt. Lett., 43(21), 5299-5302 (2018).
 5. I. Yariv, H. Duadi, and D. Fixler, [An optical method to detect tissue scattering theory, experiments and biomedical applications] SPIE, 1089105-1-9 (2019).
 6. I. Yariv, H. Duadi, and D. Fixler, “Depth Scattering Characterization of Multi-Layer Turbid Media Based on Iterative Multi-Plane Reflectance Measurements,” IEEE Photonics Journal, 12(5), 1-13 (2020).
 7. I. Yariv, M. Haddad, H. Duadi et al., “New optical sensing technique of tissue viability and blood flow based on nanophotonic iterative multi-plane reflectance measurements,” Int. J. Nanomed., 11, 5237-5244 (2016).
 8. I. Yariv, S. Kannan, Y. Harel et al., “Iterative optical technique for detecting anti-leishmania nanoparticles in mouse lesions,” Biomedical Optics Express, 12(7), 4496-4509 (2021).
 9. I. Yariv, Y. Kapp-Barnea, E. Genzel et al., “Detecting concentrations of milk components by an iterative optical technique,” J. Biophotonics, 8(11-12), 979-984 (2015).
 10. I. Yariv, G. Rahamim, E. Shliselberg et al., “Detecting nanoparticles in tissue using an optical iterative technique,” Biomed. Opt. Express, 5(11), 3871-3881 (2014).
 11. I. Yariv, C. Shapira, H. Duadi et al., “Media characterization under scattering conditions by nanophotonics iterative multiplane spectroscopy measurements,” ACS omega, 4(10), 14301-14306 (2019).
 12. I. Yariv, C. Shapira, H. Duadi et al., "Spectroscopy measurements of opaque material by nanophotonics iterative multi-plane technique." 11254, 121-128.
312 Simulation of Quantum Sensors
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

העולם הקוונטי, ובפרט אופטיקה קוונטית, מאפשרים לשפר את הרגישות של סנסורים קיימים תוך שימוש במצבים קוונטיים של אור. אנו בוחנים יישומים של מצבים כאלה לטובת גילוי עצמים מרוחקים ומציאת המרחק אליהם באופן מדויק. הפרויקט יעמיק את הניתוח הקיים בקבוצה שלנו ויתמקד בסנסורי דמויי מכ"ם במטרה לכמת את היתרון שניתן להשיג תוך שימוש בטכנולוגיות קוונטיות של אור.

מטרת הפרויקט:

ההישג הצפוי הוא ניתוח מפורט של ביצועי סנסור קוונטי שמאפשר לגלות מטרות ולמדוד במדויק את המרחק אליהן. התוצר הסופי יהיה סימולציה מפורטת שכוללת מגוון פרמטרים המתייחסים למקור האור הקוונטי ולתכונות האובייקט אותו מעוניינים לגלות במטרה לאמוד את השיפור הצפוי בעולם הקוונטי ביחס לעולם הקלאסי.

תכולת הפרויקט:

הסטודנטים יכירו את התיאוריה הבסיסית עליה מסתמך הסנסור שבנדון וכן את הסימולציה הקיימת (בתוכנת מתמטיקה). הסטודנטים יעבו את הסימולציה הנוכחית וינתחו אפשרויות חדשות לשימוש במצבים דחוסים של אור כמו גם תוספת של chirp וכיצד אלו מושפעים מרעש. לבסוף, יכמתו הסטודנטים את הביצועים של הסנסור במונחים של רגישות (או SNR) ורזולוציה בטווח.

קורסי קדם:

מכניקה קוונטית שימושית, מבוא ללייזרים. כמו כן, מומלץ לקחת במקביל את הקורס חישוב קוונטי.

מקורות:

 1. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.173603
 2. https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-29-25-41282&id=465502
313 Analysis of Open Quantum System from various perspectives
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

רוב הטכנולוגיות הקוונטיות סובלות מבעיות ברגע שהמערכת הקוונטית מצומדת לסביבתה ונהיית פתוחה. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאפיון של מערכות קוונטיות פתוחות - כיצד פוחתת הקוהרנטיות שלהן וכיצד ניתן להקטין את האפקט הזה (ואולי אפילו להשתמש בו). הפרוייקט יבצע ניתוח השוואתי של דינמיקה קוונטית מכמה היבטים: הילוכים קוונטיים, ערכים חלשים מרוכבים והתניה ביחס לתת-מערכת במטרה להבין את החוזק היחסי של כל אחד מהתיאורים ולשפר את הטיפול במערכות קוונטיות פתוחות.

מטרת הפרויקט:

ההישג הצפוי הוא ניתוח של מערכות קוונטיות פשוטות יחסית שהן בעלות דינמיקה לא אוניטרית במובן של כימות הפגיעה בשזירה וקוהרנטיות וניסוח שיטות להתגבר על כך תוך שימוש במספר כלים תיאורטיים. התוצר העיקרי יהיה מערכת של חישובים שיתרמו להבנת הדינמיקה של מערכות קוונטיות פתוחות מכמה היבטים שונים. התוצר המשני יהיה הבנת הקשרים בין ההיבטים הללו וזיהוי החוזקות והחולשות של כל אחד מהם.

תכולת הפרויקט:

ראשית, הסטודנטים יכירו את הכלים העיוניים העיקריים בפרוייקטים זה: הילוכים קוונטיים, מדידות קוונטיות מסוגים שונים וכן מדדים שונים ל"קוונטיות". לאחר מכן ישתמשו בכלים אלו בכדי לנתח מערכות קוונטיות פתוחות ברמת מורכבות הולכת וגדלה (ככל שהתאפשר) ממספר נקודות מבט על מנת ליצור תיאור כמה שיותר עשיר ולהבין את הייחוד של כל פרספקטיבה. הפרוייקט יהיה תיאורטי לחלוטין ויתבסס ברובו על חישובים אנליטיים. היכן שנזדקק נשתמש בסימולציות נומריות.

קורסי קדם:

מכניקה קוונטית שימושית. יש לקחת במקביל את הקורס בחישוב קוונטי.

מקורות:

 1. https://www.nature.com/articles/s42005-022-01081-0
 2. https://www.mdpi.com/2673-3269/2/4/22
 3. http://quanta.ws/ojs/index.php/quanta/article/view/14
314 Deep learning for medical X-ray imaging
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בשיתוף עם המעבדה של פרופ' שרון שוורץ, הקבוצה שלנו מפתחת שיטות חדשות לדימות רפואי ותעשייתי באמצעות קרני רנטגן בעלות מבנה מרחבי. הדגמנו שיפור ברזולוציה ובמסגרת סימולציה גם הורדה בכמות הקרינה המייננת. חלק חשוב בכיוון מחקר זה, וגם בפרויקט המוצע, הוא שימוש בלמידה עמוקה על מנת לאמן רשת נוירונים בכדי לשפר את שחזור התמונות שמתקבלות במעבדה.

מטרת הפרויקט:

ההישג המצופה הוא שחזור מוצלח של תמונות X-ray בקונטקסט רפואי תוך שימוש ב-dataset מוגבל ורועש. התוצר הסופי יהיה קוד עובד שבאמצעתו ניתן לקבל קלט חדש מהמעבדה ולייצר תמונה משוחזרת (תוך שימוש בלמידה מוקדמת של datasets דומים).

תכולת הפרויקט:

היכר עולמות התוכן הרלוונטיים: ghost imaging, compressed sensing, supervised learning. השוואה בין מספר ארכיטקטורות למימוש הרשת, אימון הרשת ובחינתה. הפרוייקט יכלול עבודה עם מידע סימולטיבי ומידע שהתקבל מגלאים במעבדת שוורץ ושחזור תמונות של עצמים כגון עצמות, מפרקים וכו'.

קורסי קדם:

השאיפה היא שלסטודנטים בפרוייקט יהיה ידע בסיסי באופטיקה ותכנות בפייתון וכן כמה שיותר קורסים בלמידת מכונה (ניתן לקחת במקביל).

מקורות:

https://arxiv.org/abs/2305.12468

315 Design and developing of photonic spectral splitters
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

אופטיקה משולבת מאפשרת מזעור של מערכות אופטיות גדולות לממדים קטנים ושילובם על גבי שבבים אופטיים זעירים. על מנת לנצל את רוחב סרט המירבי ולהעביר כמות גדולה של אינפורמציה ניתן להעביר מספר אורכי גל בו זמנית באותו מוליך גל (ערוץ תקשורת באופטיקה משולבת) ולכן יש צורך בהתקנים לפיצול ואיחוד של מקורות אור שונים על גבי שבבים אופטיים. בפרויקט זה נלמד את שיטות שונות ומגבלות שלהם לפיצול ואיחוד של סיגנלים אופטיים באופטיקה משולבת.

מטרת הפרויקט:

תכנון מדגים לסינון וניתוב סיגנלים אופטיים לפי אורכי גל שלהם.

תכולת הפרויקט:

 • לימוד הנושא של מוליכי גלים והתקנים המבוססים עליהם באופטיקה משולבת
 • תכנון נומרי של הרכיבים
 • רכישת מיומנות במערך המדידה
 • ביצוע מדידות
 • התאמה בין תוצאות המדידות למודלים נומריים
 • כתיבת דו"ח מסכם

קורסי קדם:

 • שדות אלקטרומגנטיים
 • אופטיקה

דרישות נוספות:

 • ננו-פוטוניקה 83-678
 • תקשורת אופטית 83-466
 • מבוא לאופטיקה מודרנית
 • python or matlab


מקורות:

Li, A., Fainman, Y. On-chip spectrometers using stratified waveguide filters. Nat Commun 12, 2704 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-23001-6

316 Integration of Machine Learning in optical simulations
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

אופטיקה משולבת היא פלטפורמה טכנולוגית מבטיחה לשימושים רבים בתקשורת אופטית ,חישוביות אופטית, חישה ואופטיקה קוונטית. תיכנון של התקנים ומערכות אופטיות דורש משאבים חישוביים רבים ולכן במשך תקופה ארוכה הושקעו מאמצים רבים לפתח יכולות של אופטמזציה עבור חישובים וסימולציות אופטיות. למידה חישובית היא כלי חדש ומתקדם בעל פוטנציאל אדיר שניתן להשתמש בו למטרות רבות ומגוונות של אופטימיזציה. אנו נרצה לפתח כלים שימושיים המבוססים על למידת מכונות לצורך תיכנון ואופטמזציה של מבניים פוטונים.

מטרת הפרויקט:

פיתוח ושימוש בכלים נומריים המבוססים על למידה חישובית לצורך תיכנון ואופטמזציה של התקנים אלקטרו אופטיים

תכולת הפרויקט:

 • סקר ספרות על מוליכי גלים ולמידה חישובית
 • לימוד הנושא של מוליכי גלים והתקנים המבוססים עליהם באופטיקה משולבת
 • ביצוע סימולציות ואופטמזציה של פרמטרים עבור מוליכי גלים ומהודים אופטיים
 • כתיבת דו"ח מסכם


קורסי קדם:

 • שדות אלקטרומגנטיים
 • אופטיקה


דרישות נוספות:

 • ננו-פוטוניקה 83-678
 • תקשורת אופטית 83-466
 • מבוא לאופטיקה מודרנית
 • python or matlab


מקורות:

Ma, W., Liu, Z., Kudyshev, Z.A. et al. Deep learning for the design of photonic structures. Nat. Photonics 15, 77–90 (2021). https://doi.org/10.1038/s41566-020-0685-y

317 Frequency locking in optical systems
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בעשורים האחרונים חלה התקדמות משמעותית בתחום של העברת אינפורמציה בעזרת אור של לייזר בין שרתים, מחשבים ושבבים אופטיים. רוב רכבים אופטיים שמשתמשים בהם כיום רגישים לשינוים סביבתיים כגון לחות, טמפ' ויכולים לשנות את הביצועים שלהם לאורך זמן . אנו נרצה לפתח מערכת שיכולה לזהות שינוי ביצועים של רכיבים אופטיים שונים ולבצע תיקון אוטומטי לתדר עבודה של המערכת בהתאם.

מטרת הפרויקט:

תכנון והקמת מערכת לייצוב תדר בניסוים אופטיים.

תכולת הפרויקט:

 • לימוד הנושא של יציבות מקורות אור ושיטות לייצוב תדר
 • תכנון מערכת אופטית
 • ביצוע מדידות
 • התאמה בין תוצאות המדידות למודלים נומריים
 • כתיבת דו"ח מסכם

קורסי קדם:

 • שדות אלקטרומגנטיים
 • אופטיקה


דרישות נוספות:

 • ננו-פוטוניקה 83-678
 • תקשורת אופטית 83-466
 • מבוא לאופטיקה מודרנית
 • python or matlab

מקורות:

K. Huang, H. Le Jeannic, J. Ruaudel, O. Morin, J. Laurat Microcontroller-based locking in optics experiments. https://arxiv.org/abs/1409.3675

318 Optical fiber sensor of gamma radiation
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

Optical fibers are an excellent sensors platform. They cover long reaches, easily embedded within structures, immune to electromagnetic interference, and suitable for hazardous environments. The detection of gamma radiation is critical for the safety of nuclear and other high energy power plants. Fibers serve in radiation sensing for decades.

The choice of fiber parameters in the context of radiation environments raises an inherent dilemma: A sensitive fiber will be degraded and ruined by radiation, whereas a resilient fiber will be a poor detector. Recently, our group proposed a novel approach for raising this tradeoff, using specialty fibers: The core of the fiber is standard and can withstand high radiation with little degradation in transmission. At the same time, the cladding of the same fiber can be made highly sensitive to radiation. Measurement protocols developed by the group enable the coupling of light between core and cladding modes of the fiber and the spatially distributed analysis of radiation exposure as a function of position.

מטרת הפרויקט:

The design, simulation, and testing of specialty optical fiber for the purpose of gamma radiation sensing.

תכולת הפרויקט:

The study of propagation of light in fibers; analysis of core and cladding modes in standard fibers; numerical analysis and solutions for modes in non-standard fibers; fiber design; fiber production (at external facilities); testing of fibers; mastery of experimental setups used by the group; experiments using fibers previously exposed to gamma radiation; critical discussion of results.

קורסי קדם:

שדות אלקטרו-מגנטיים. מבוא לאופטיקה. תקשורת אופטית (במקביל). תמסורת גלים (במקביל).

מקורות:

סיכומים של מרצה הקורס (פרופ' צדוק) בתקשורת אופטית. מאמרים בנושא מדידות קרינה של קבוצת המחקר.

319 Optical sensing of glucose from tissue mimicking scattering medium based on full scattering profile
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

חילוץ פרמטרים פיזיולוגים אפשרי באמצעים אופטיים החשים בשינויי נפח וספקטרום בכלי דם המתבטאים בשינוי במקדם הבליעה. מדידת מבוססות בליעה אפשרית כיום רק בריבוי אורכי גל שכן בהתבסס על יחס בין מדידות, אולם צריך להתחשב בהבדלים בפיזור הקשים להפרדה. בעבר גילינו כי יש נקודה המכיילת פיזור ועל כן אופטימלית למדידות מבוססות בליעה. תופעה זו אומתה במדמי רקמה גליליים בקטרים המדמים אצבע, כמו גם במדידת אצבעות אנושיות וזרועות. השיטה האופטית שאנו מציעים היא שיטה חדשה לגילוי תכונות אופטיות מרקמות גליליות בהתבסס על פיזור העוצמה הזוויתי שלהן, מה שמכונה Full scattering profile (FSP), וזאת במטרה לשפר את הדיוק והרגישות של מדידת פרמטרים ביולוגיים, כגון דופק, רוויון חמצן (סטורציה), קצב נשימה, שונות קצב הלב, לחץ דם, וכדומה. בפרויקט זה נשתמש בשיטה זו לזיהוי סוכר. לסוכר אין בליעה אלא קיטוב יחודיים ביחס לרקמה. נרצה לבחון את השימוש בשיטה שלנו לזיהוי מבוסס על קיטוב.

מטרת הפרויקט:

להוכיח את האפשרות לזהות סוכר בטווח מפזר באמצעות פרופיל הפיזור המלא ובהתבסס על קיטוב.

תכולת הפרויקט:

בפרויקט זה הסטודנטים יבנו מערכת למדידת פרופיל פיזור מלא ויוסיפו לו מקטבים. כמו כן הם יכינו דוגמאות של מדמי רקמה בריכוזי פיזור שונים וכן עם תמיסת סוכר בריכוזים שונים .

קורסי קדם:

שדות אלקטרומגנטיים

דרישות נוספות:

בפרויקט זה הסטודנטים יבנו מערכת למדידת פרופיל פיזור מלא ויוסיפו לו מקטבים. כמו כן הם יכינו דוגמאות של מדמי רקמה בריכוזי פיזור שונים וכן עם תמיסת סוכר בריכוזים שונים .

מקורות:

Idit Feder, Hamootal Duadi, and Dror Fixler, "Single wavelength measurements of absorption coefficients based on iso-pathlength point," Biomed. Opt. Express 11, 5760-5771 , 2020

321 Multi-Channel system for measuring cerebral blood flow
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

במעבדה לנוירופוטוניקה, עוסקים במדידות של מטבוליזם וזרימת דם במח באמצעים אופטיים, בשיטות של DCS , SCOS , Interferometric speckle contrast
גם מהכיוון הטכנולוגי וגם מהכיוון הפונקציונלי.

במהלך הפרויקט, הסטודנטים יבנו ויאפיינו מערכת אופטית עם רגישות גבוהה לניטור זרימות דם מהמוח ויעבדו את האות הנקלט לצורך אבחון וניטור פרמטרים ניורווסקולריים

מטרת הפרויקט:

מדידה סימולטנית של מהירות זרימת דם יחסית באיזורים שונים במח תוך כדי משימות שונות של הנבדקים - למעשה להבין איך נראית תגובה פונקציונלית של הפעילות המוחית במערכת SCOS

תכולת הפרויקט:

השתתפות בבניית המערכת - האופטיקה, המכניקה והאלגוריתם, מציאת הפרמטרים האופטימליים למדידה, ביצוע מדידות על נבדקים, עיבוד נתונים , ריכוז תוצאות. וכמובן דוח מסכם.

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה

דרישות נוספות:

גלאים, עיבוד אותות

מקורות:

https://opg.optica.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-48-6-1427

322 Photonic enabled unique signatures and rewritable memories
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

חתימה ייחודית וחזרתית לרכיבים אלקטרונים שמקורה בשונות בתהליך הפיסיקלי ומנגנון חילוץ החתימה מספקים אמצאי להעלאת רמת האבטחה של רכיבים בצורה זולה ופשוטה בהשוואה לשיטות קריפטוגראפיות קונבנציונליות. כמוכן שמירת מפתחות סודיים בצורה אופטית\פוטונית רובסטית המאפשרת חזרתיות ופילוג אחיד בין רכיבים בהתאם לשונות בהתליך הייצור. לשם כך הרעיון החדשני של זכרון פוטוני ניתן לתכנות יכול לספק מענה.

מטרת הפרויקט:

מטרת הפרויקט הינה לבחון, לתכנן ולממש מנגנונים אלו. לתכנן ניסוים על גבי המימוש הנובע מהתכנון ולספק אנליזת אבטחה לפתרון.

תכולת הפרויקט:

 • מטלות הסטודנטים יהיו לסקור שיטות קיימות ופתרונות קודמים קיימים.
 • לתכנן ניסוי בהתבסס על מנגנון קיים ולשחזר תוצאות קודמות.
 • לתכנן מנגנון לחילוץ חתימה ייחודית בעירור פוטוני מרכיבים.
 • למדוד את התגובה ולחשב מטריקות קריפטוגראפיות לניתוח רמת האבטחה.
 • להרחיב את הנושא לרעיון הכללי יותר של זכרון ניתן לתכנות פוטוני.

קורסי קדם:

מבוא לחומרה בטוחה

מקורות:

 1. T. Raviv et-al., "Optical Memory Based on Scattering from Nano Gold Particles"
 2. B. Grubel et-al., "Silicon photonic physical unclonable function "
 3. F. Pavanello et-al., "Recent Advances in Photonic Physical Unclonable Functions"
323 Probing quantum circuits using a magnetic sensor
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

כדי לאבחן, להבין ולפתח מעגלים קוונטיים יש צורך במדידות לא פולשניות של פרמטרים פיזיקליים של המערכת. מגנטומטריה מאפשרת למפות תכונות אלקטרוניות בעזרת החותמת המגנטית שלהן, וללא מגע חשמלי ישיר עם הדגם. אחת הדרכים היא טכנולוגית הסקוויד, המאפשרת למפות תכונות אלקטרוניות בצורה מרחבית. אנו מתעניינים במערכות הבנויות ממוליכי על, ביניהן מערכי צמתי ג'וזפסון, והתקנים המתאימים לפיתוח ביטים קוונטים. במערכות אלה הגודל שאנו חפצים למפות הוא צפיפות נושאי המטען מוליכי-העל. במדידה כזו מבנה החיישן מוטמע במדידה עצמה, ויש צורך להבינו ולחלץ את הצפיפות.

מטרת הפרויקט:

בפרויקט זה נפתח שיטה לאבחון ליבת החיישן המודד, וטיפול בהשפעתה, נעשה שימוש בחיישן ה SQUID על מנת להבין את יחסי הזרם פאזה של טבעות מולכות-על והתקנים אחרים, ובנוסף נבדוק את השפעת גיאומטריית החיישן על התוצאות.

תכולת הפרויקט:

שתמש בחיישן הSQUID על מנת להסתכל על דגמים אשר יאפשרו הבנה מעמיקה של הפיזיקה והתכונות הקוונטיות של מוליכי על וצומתי ג'וזפסון בדגש על יחסי זרם פאזה, נפתח דגם אבחון ותוכנה שמחלצת את צפיפות מוליך העל מתמונות סוספטביליות מגנטית, וניישם את הטכנולוגיה שפיתחנו על רשתות של מוליכי על.

קורסי קדם:

מכניקה קוונטית שימושית / קוונטים 1. מומלץ לקחת במקביל את חישוב קוונטי (לא חובה)

מקורות:

 1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/3527603646
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Josephson_effect
324 Remote biomedical sensing via AI and ML algorithmincs
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

מדובר על טכנולוגיית חישה חדשנית המבוססת על ניתוח שינויים זמניים-מרחביים של תבנית פיזור אור לייזר מרקמה ביולוגית. על בסיס זה ניבחנת יכולת חישה של פרמטרים ביו רפואיים מרחוק. תבניות הפיזור הנוצרות עקב התאבכות עצמית של אור הלייזר ניקראות ספקלס. אלו תבניות אקראיות המשתנות בזמן כתלות בתהליכים הזמניים הקורים בתוך הרקמה הביולוגית. במסגרת הפרויקט ניבנה אלגוריתם לימוד מכונה שילמד את מאפיני תבנית הפיזור וידע לקשר אותה לננו-רעידות המתרחשות ברקמה. מתוך ניתוח תבניות הננו-רעידות ניתן לבצע שערוך של פרמטרים בו רפואיים שונים הכוללים לחץ דם, מאפיני זרימת דם בכלי דם ועוד. אלגוריתמיקת למידת המכונה שתופעל פה תבוסס על רשתות ניורונליות.

מטרת הפרויקט:

חישה של פרמטרים ביו רפואיים מרחוק

תכולת הפרויקט:

איסוף דאטה בניסוי ביו רפואי וניתוחו בעזרת מחשב

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה

דרישות נוספות:

למידת מכונה

מקורות:

 1. Z. Kalyuzhner, S. Agdarov, A. Bennett, Y. Beiderman and Z. Zalevsky, “Remote photonic sensing of blood oxygen saturation via tracking of anomalies in micro-saccades patterns,” Opt. Exp..
325 Reconfigurable metasurface resonators with insulator-metal transitions
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

Tunable metasurfaces are the next frontier in flat optics and nanophotonics, with emerging applications such as LIDAR, AR, VR and many more. One of the few mechanisms that can meet the demanding requirements for tunable metasurface, is the insulator to metal phase transition in vanadium dioxide VO2, which occurs around 67 Celsius degrees. When undergoing this phase transition, the optical properties of VO2 changes abruptly and by a very large magnitude. In this project we use this material system to fabricate and characterize VO2 metasurfaces.

מטרת הפרויקט:

The purpose of the project is to study the optical properties and scattering response of tunable Mie resonator metasurfaces for both the far and near electromagnetic scattered fields. The metasurfaces will be implemented using vanadium dioxide (VO2) which undergoes an insulator-metal phase transition around 67C degrees. Using global and local heating, the tuning capabilities along with field patterns and linewidth a will be studied.

תכולת הפרויקט:

 1. Design metasurfaces using electromagnetic numerical simulations.
 2. Fabricate devices and
 3. Test and characterize the devices.

קורסי קדם:

 • מבוא לאלקטרואופטיקה
 • שדות אלקטרומגנטיים
 • קווי תמסורת

מקורות:

אתר הקבוצה של תומר לוי

326 Machine learning for classification in ghost imaging
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בשנים האחרונות מתפתחת שיטת דימות מבטיחה בתחום הרנטגן - דימות רפאים. לצד הדימות, לעיתים אנו נדרשים לזהות פרטים ספצפיים בתמנות, למשל, שבר בצילום רנטגן של כף היד. הפרויקט יתבסס על data sets שהתקבלו בשיטה זו של דימות רפאים (הן data סימולטיבי והן data ניסיוני מהמעבדה של פרופ' שרון שוורץ) ויחיל עליו אלגוריתמי קלסיפקציה מבוססי למידת מכונה.

מטרת הפרויקט:

הסטודנטים בפרויקט ישוו שיטות קלסיפיקציה שונות ויבחרו את זו שמתאימה ביותר (מבחינת הדיוק ומבחינת זמן הריצה) ליישום של דימות רפאים רפואי בתחום הרנטגן, לרבות מימוש של התאמות ושכלולים בשיטות קלסיפיקציה מוכרות.

תכולת הפרויקט:

הסטודנטים ילמדו את הרקע הדרוש - גם בתחום של דימות רפאים וגם בתחום של למידת מכונה בדגש על אלגוריתמי קלסיפיקציה. לאחר מכן, יממשו בקוד ויבחנו מספר לביצוע קלסיפקיציה (החל מ- SVM ועד רשתות נוירונים עמוקות). תבוצע השוואה בין השיטות השונות על פני מאגרי מידע סימולטיביים וניסיוניים במטרה לאתר את השיטה המתאימה ביותר לכל יישום ולכל יחס דחיסה של התמונות.

קורסי קדם:

קורס מבוא ללמידת מכונה

מקורות:

 1. https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-27-3-3284&id=404491
 2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-020-07514-4
 3. https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-60-29-9180

פרויקטים נוספים מומלצים

113 Improvement and implementation of algorithms and automation tools for image processing of large biological data
שיפור ומימוש של אלגוריתמים וכלי אוטומציה של עיבוד תמונה על ביג דאטא ביולוגי
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

עבור טכנולוגיות ביולוגיות רבות, שלב קריטי וראשוני בניתוח הדאטא הוא שלב עיבוד התמונה. זהו שלב המקשר בין קבלת תוצאות הניסוי מהמיקרוסקופ לשלב של הסקת המסקנות הביולוגיות. שלב זה דורש עבודה נרחבת ומגוונת של עיבוד תמונות בתלת-מימד, והוא כולל בין היתר אלגוריתמים של registration, filtering, normalization, thresholding ועוד. בפרויקט זה נשתמש במידע שהתקבל מטכנולוגיה חדשנית המאפשרת מיפוי מדויק של מולקולות ברקמה, ונתמקד באלגוריתמים של עיבוד התמונה שעליהם נשען המשך ניתוח הנתונים.

מטרת הפרויקט:

הפרויקט יתחיל בהכרה ובהבנה של הדאטא הביולוגי איתו נעבוד, לאחר מכן ימשיך בלמידה של סט האלגוריתמים לעיבוד תמונה בשימוש במעבדה, ובסוף יתמקד בשיפור וביישום האוטומטי שלו על דאטא חדש הקיים היום במעבדה (שילוב של מטלב ו- Shell Script/bash script בלינוקס). מטרת הפרויקט היא לשפר את היישום האוטומטי, ולהתאים ולממש אותו על סוגי רקמות שונים. למשל, רקמות מוח של עכבר, רקמות סרטניות של בני אדם וכו', על מנת לייעל את שלב ניתוח התמונה במעבדה.

תכולת הפרויקט:

 • הכרת הנתונים הביולוגיים המשמשים כקלט וכפלט לשלב עיבוד התמונה.
 • למידת כלים ואלגוריתמים חשובים בתחום של עיבוד תמונה.
 • הבנת סט האלגוריתמים בשימוש במעבדה, המבוסס ברובו על registration בתלת מימד.
 • שיפור כלי שכבר קיים במטלב וב Shell Script/bash script בלינוקס המאפשר אוטומציה של סט האלגוריתמים. המטרה היא לשפר את היציבות של הכלי הקיים ולהבטיח שהוא עובד על סוגי דאטא שונים.
 • מימוש הכלי החדש על סוגי דאטא שונים.

קורסי קדם:

סדנה במטלב (או לחילופין ניסיון מוכח בעבודה עם מטלב)

דרישות נוספות:

 • רקע במטלב - חובה
 • רקע בלינוקס - חובה
 • רקע בעיבוד תמונה - יתרון
 • רקע בניתוח נתונים - יתרון
 • רקע ב - Shell Script/bash script - יתרון

מקורות:

https://www.alonlab.org/technology

114 Development of a device for under-demand drug release by acoustic wave
פיתוח רכיב לשחרור תרופות באופן נשלט באמצעות גלי קול
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

Today, many drugs have unacceptable side effects due to the drug’s interaction with healthy tissues that are not the target site. Drug delivery systems are engineered technologies for targeted delivery and/or controlled release of therapeutic agents. Drug delivery systems that respond to external stimuli have a great research interest, as they enable the pulsatile release of drugs, according to external alterations. Many physical and chemical stimuli can be used as triggers, such as temperature, pH, light, electric fields, magnetic fields, osmotic pressure, and ultrasound (US). The US attracts great attention, due to its many advantages: absence of ionizing radiations, low cost, ease of operation, and the ability to transmit energy to precise locations.

מטרת הפרויקט:

Our goal is to develop an implantable device, loaded with drugs for controlled and under-demand release of the drug.
The students will design and fabricate a polymeric-based device for controlled drug delivery by acoustic waves. They will simulate theoretically and examine experimentally the effect of acoustic waves upon the device and cells in culture.

תכולת הפרויקט:

The student will simulate the acoustic force with the simulation software COMSOL. The simulation will be based on the physical properties of our system and examine it under different conditions. According to the results, the student will design and fabricate a model device, based on ultrasound-responsive polymer, combined with a drug.

קורסי קדם:

 • פזיולוגיה כמותית
 • דימות רפואי

מקורות:

 1. Kim, H. J.; Matsuda, H.; Zhou, H.; Honma, I. Ultrasound-Triggered Smart Drug Release from a Poly(Dimethylsiloxane)- Mesoporous Silica Composite. Advanced Materials 2006, 18 (23), 3083–3088.
 2. Cohen, S.; Sazan, H.; Kenigsberg, A.; Schori, H.; Piperno, S.; Shpaisman, H.; Shefi, O. Large-scale acoustic-driven neuronal patterning and directed outgrowth. Scientific Report 2020, 10.
 3. A. Stewart, S.; Domínguez-Robles, J.; F. Donnelly R.; Larrañeta, E. Implantable Polymeric Drug Delivery Devices: Classification, Manufacture, Materials, and Clinical Applications. Polymers 2018, 10, 1379.
201 Physical analysis of terahertz quantum cascade laser structures
אנליזה פיזיקאלית של מבני לייזרי קסקדה קוונטים לתחום הטרה הרץ
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

לייזרי קסקדה קוונטיים מבוססי גליום ארסנייד הינם המקור היעיל ביותר לקרינת טרה-הרץ. עם זאת, טמפרטורת העבודה של לייזרים אלה מוגבלת ואינה עולה על 200 קלווין. בשל כך כדיי להפעיל את לייזרי הקסקדה הקוונטיים לתחום הטרהרץ נדרש לקרר אותם לטמפרטורות נמוכות סביב 150 קלווין. כדיי לקרר יש צורך לצמד את הלייזרים למקרר המקשה על אינטגרציה של מקורות הקרינה אלה במערכות אלקטרואופטיות. הפרויקט יעסוק בחקר הביצועים של מבני לייזרי קסקדה קוונטיים לתחום הטרהרץ במטרה להבין את מנגנוני הפעולה שלהם ולאפשר מבנים איתם יהיה אפשר לעבוד בטמפרטורת החדר.

מטרת הפרויקט:

פסקה המתארת מה ההישגים המצופים מהפרויקט ומה יהיו התוצרים הסופיים של הפרויקט

תכולת הפרויקט:

בעזרת תוכנה ייעודית (נקסט-ננו) הסטודנטים יבצעו סימולציה של מספר מבנים של לייזרי קסקדה קוונטיים לתחום הטרה-הרץ וייחלצו מהסימולציה של המבנים פרמטרים כמו עקומות זרם-מתח וספקטרום של ההגבר של הלייזר במתחים וטמפרטורות שונות.

קורסי קדם:

נטייה לקורסים פיזיקאליים. (קדם מ"למ)

דרישות נוספות:

הכירות עם תוכנת מטלאב. כישורי מחשב וסימולציה.

מקורות:

https://www.nextnano.com/customer/tutorials.php

202 Analysis of nitride-based terahertz quantum cascade lasers
חקר לייזרי קסקדה קוונטים מבוססי ניטרידים לתחום הטרה הרץ
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

טמפרטורת העבודה של לייזרי קסקדה קוונטיים מבוססי גליום ארסנייד מוגבלת ואינה עולה על 200 קלווין. אחד הגורמים מגבילים הינה האנרגיה הנמוכה ליצירת פונונים בחומר זה. בגליום ניטריד לעומת זאת אנרגיה זו גבוהה פי שלוש מזו של גליום ארסנייד. בשל כך נחזה שלייזרי קסקדה קוונטיים מבוססי גליום ניטריד יוכלו לעבוד בטמפרטורת החדר. הפרויקט יעסוק בחקר הביצועים של מבני לייזרי קסקדה קוונטיים מבוססי גליום ניטריד לתחום הטרהרץ במטרה לאפשר מבנים איתם יהיה אפשר לעבוד בטמפרטורת החדר.

מטרת הפרויקט:

במהלך הפרויקט בעזרת תוכנה ייעודית (נקסט-ננו) הסטודנטים יחקרו את ביצועיהם של מבנים שונים של לייזרי קסקדה קוונטים מבוססי גליום ניטריד לתחום הטרה-הרץ. לאחר השוואה של הפרמטרים הפיזיקאליים של מספר מבנים שונים, הסטודנטים ימליצו על מבנים הצפויים לתת ביצועי טמפרטורה טובים.

תכולת הפרויקט:

בעזרת תוכנה ייעודית (נקסט-ננו) הסטודנטים יבצעו סימולציה של מספר מבנים של לייזרי קסקדה קוונטיים מבוססי גליום ניטריד לתחום הטרה-הרץ וייחלצו מהסימולציה של המבנים פרמטרים כמו עקומות זרם-מתח וספקטרום של ההגבר של הלייזר במתחים וטמפרטורות שונות.

קורסי קדם:

נטייה לקורסים פיזיקאליים. (קדם מל"מ).

דרישות נוספות:

הכירות עם תוכנת מטלאב. כישורי מחשב וסימולציה.

מקורות:

https://www.nextnano.com/customer/tutorials.php

204 Modeling quantum tunneling effects in resonant tunneling diodes
מידול של תופעות מנהור בדיודות המבוססות על מנהור רזונטיבי
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

תהליך המנהור הקוונטי הוא תהליך קוונטי בסיסי אשר במהלכו אלקטרון יכול לעבור בהסתברות מלאה מתחת למחסום פוטנציאל אפילו שאין לו מספיק אנרגיה לעשות זאת.
על בסיס התופעה הקוונטית המעניינת הזו פותחו מגוון של התקנים אלקטרוניים כמו דיודות מנהור רזונטיביות, והתקני טרנזיסטורים קוונטיים, מיקרוסקופיים מבוססי מנהור ואלקטרוניקה מולקולרית.

דיודות מנהור רזונטיביות מבוססות על שכבות דקות של ננו – חומרים אשר מונחות אחת על השנייה.

ניתן לחשב את האנרגיות הרזונטיביות שבהן אלקטרון יכול לעבור מנהור ע"י מודלים שמתארים את השכבות הננו מטריות של החומרים השונים ופתירת משוואת שרדינגר .
הוספת לייזר למערכת כזו תגרום לאינטראקציות בין אור לחומר אשר יכולים לגרום לאפקטים קוונטים חדשים שבעזרתם ניתן לתכנן גלאים קוונטים בעלי רגישות מאד גבוהה לאורכי גל .
בפרויקט זה אנחנו נבדוק כיצד הוספת לייזר משפיעה על הסתברות המעבר בהתקנים ננו מטרים כאלו , כיצד ניתן להנדס את המבנים הננו מטרים כך שאפשר יהיה לתכנן גלאי קוונטי המבוסס על אינטראקציות לייזר עם האלקטרונים במבנה הננומטרי ומנהור קוונטי רזונטיבי.

מטרת הפרויקט:

מטרת הפרויקט הוא לחקור את השפעת הלייזר על תכונות המנהור של האלקטרון במבנה ננו מטרי של מוליכים למחצה . לבנות מודל חישובי אשר מחשב את הסתברות המעבר של אלקטרון במבנה בעל שכבות דו מיימדיות של מוליכים למחצה שונים.

בעזרת מודלים חישוביים נוכל לתכנן גלאי קוונטי מבוסס על דיודות מנהור רזונטיביות . במהלך הפרויקט הסטודנט יבנה מודל תאורטי שמחשב את הסתברות המעבר של אלקטרון במבנים ננו מטרים עם ובלי השפעת לייזר. הסטודנט יחקור כיצד שינוי הפרמטרים השונים של המבנה (סוגי החומרים ועובי השכבות ) משפיעים על התופעות הקוונטיות השונות , בכדי להבין כיצד ניתן לקבל את האפקט הקוונטי בצורה אופטימלית . בנוסף הסטודנט יחפש חומרים מתאימים ע"י חישוב מבנה אלקטרוני של ננו חומרים בעזרת סימולציות מבוססות על תורת פונקציונל הצפיפות.

תכולת הפרויקט:

 • סקר ספרות על תופעות מנהור קוונטי וכיצד הן באות לביטוי בהתקנים אלקטרוניים, בדגש על דיודות מנהור רזונטיביות.
 • למידת נושא של בניית מודלים למבנים ננו מטריים , וחישוב הסתברויות מעבר עבור מודליים כאלו בשיטות נומריות ואנליטיות.
 • בניית מודל תאורטי המחשב את הסתברות המעבר של אלקטרון במבנה ננו מטרי של שכבות מוליכים למחצה.
 • הוספת אינטרקציה של לייזר למודל וחישוב ההסתברות.
 • הגשת דוח מסכם.

קורסי קדם:

83204 מכניקה קוונטית שימושית

מקורות:

 1. Interatomic Coulombic decay in two coupled quantum wells, Tamar Goldzak, Liron Gantz, Ido Gilary, Gad Bahir, and Nimrod Moiseyev Phys. Rev. B 91, 165312.
 2. Non-Hermitian Quantum Mechanics, Nimrod Moiseyev.
 3. Laser Control of Resonance Tunneling via an Exceptional Point, Anael Ben-Asher, Daniel Šimsa, Tereza Uhlířová, Milan Šindelka, and Nimrod Moiseyev Phys. Rev. Lett. 124, 253-202 .
205 Simulating structural and spectroscopic properties of point defect in 2D materials from first principle methods
חישוב תכונות אופטיות ומבניות של פגמים נקודתיים בשכבות דו מימדיות ע"י סימולציות המחשבות מבנה אלקטרוני של חומרים ללא ידע ניסיוני מוקדם
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

המהפכה הקוונטית השנייה משנה את עולם הטכנולוגיה כבר קיום. החיפוש אחרי מקור פליטה של פוטון בודד אשר יכול לפעול בטמפרטורת החדר ובעל יעילות קוונטית גבוהה מהווה נושא מחקר בהמון תחומים שונים קיום. פגמים נקודתיים בשכבות דו ממדיות הם פלטפורמה מבטיחה לפיתוח של מרכז צבע פולט אור בטמפרטורת החדר ואינטגרציה של מבנים אלו בהתקנים אופטואלקטרוניים קיימים .

קשה לקבוע את המבנה של אותם פגמים נקודתיים בתוך השכבות הדו ממדיות ולכן חישובים של מבנה אלקטרוני של חומרים , הפותרים את משוואת שרדינגר בצורה נומרית ללא ידע מוקדם מניסוי , מהווים בסיס לקביעת המבנה של פגמים אלו ויכולים לעזור בפיענוח של תכונות ספקטרוסקופיות כלומר הבנה כיצד משפיע המבנה של הפגמים בתוך השכבות על התכונות האופטיות של החומרים . סימולציות אלו יכולות לעזור בפיתוח של מקור פליטה של פוטון בודד אשר יכול להוות אבן בסיס לטכנולוגיות קוונטיות שונות , כגון : מחשוב קוונטי , גלאים קוונטים ותקשורת קוונטית.

מטרת הפרויקט:

מטרת הפרויקט הוא חישוב תכונות אופטיות ומבניות של פגמים נקודתיים בשכבות דו מימדיות על ידי סימולציות first principle ללא ידע מוקדם מניסוי .
הסטודנט יחקור כיצד מודלים תאורטיים מבניים שונים של פגמים נקודתיים בשכבות דו ממדיות המתאימות לאירוח של מרכזי צבע פולטי אור משפיעים על התכונות האופטיות של החומרים השונים. דוגמא לחומר אחד כזה הוא בורון ניטרידי הקסגונלי . הסטודנט יחקור כיצד מבנים שונים של פגמים יכולים לשנות את מצב היסוד הספיני , דבר אשר חשוב עבור פיתוח של מקור פולט פוטון בודד בטמפרטורת החדר שיכול להוות קיוביט , אבן הבסיס של מחשב קוונטי.
הסטודנט יחקור מספר שכבות וינסה מספר שיטות המבוססות על תורת פונקציונאל הצפיפות.

תכולת הפרויקט:

 • סקר ספרות על מקורות אור בודדים המבוססים על פגמים נקודתיים בחומרים.
 • סקר ספרות על שיטות חישוב של מבנה אלקטרוני המבוססות על תורת פונקציונאל הצפיפות.
 • יצירת מודלים תאורטיים למבנים אפשריים של פגמים נקודתיים בחומרים דו ממדים.
 • סימולציות של תכונות מבניות של החומרים הננו מטרים כגון אנרגית יצירה של פגמים אלו ע"י שיטות חישוב מבנה אלקטרוני המבוססות על תורת פונקציונאל הצפיפות.
 • סימולציות של תכונות ספקטרוסקופיות של החומרים הננו מטרים ע"י שיטות חישוב מבנה אלקטרוני המבוססות על תורת פונקציונאל הצפיפות והשוואה למדידות ניסיוניות.
 • הגשת דוח מסכם.

קורסי קדם:

83204 מכניקה קוונטית שימושית

מקורות:

 1. Ivády, V.; Abrikosov, I. A.; Gali, A. First Principles Calculation of Spin-Related Quantities for Point Defect Qubit Research. Npj Comput. Mater. 2018, 4 (1), 1–13. https://doi.org/10.1038/s41524-018-0132-5.
 2. Dreyer, C. E.; Alkauskas, A.; Lyons, J. L.; Janotti, A.; Van de Walle, C. G. First-Principles Calculations of Point Defects for Quantum Technologies. Annu. Rev. Mater. Res. 2018, 48 (1), 1–26. https://doi.org/10.1146/annurev-matsci-070317-124453.
 3. Goldzak, T.; McIsaac, A. R.; Van Voorhis, T. Colloidal CdSe Nanocrystals Are Inherently Defective. Nat. Commun. 2021, 12 (1), 890. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21153-z.
211 Mixed-analog /digital Capacitive readout circuit for mechanical and Optical sensors
מעגל קריאה קיבולי אנלוגי / דיגיטלי עבור חיישנים מכניים
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

There are many types of sensors which change the value of a capacitor upon sensing a physical parameter, like pressure, fluid level, mechanical stress and other. This change in capacitance must be detected by a readout circuit, which can be either an analog circuit (analog to digital converter) or a digital circuit in some cases (like a frequency based converter).

מטרת הפרויקט:

In this project an analog/digital capacitance-to-digital readout circuit will be designed for mechanical sensors. These sensors are useful to measure a physical/mechanical parameter, such as pressure/vibration/acceleration/ ultrasound or optical excitation. The sensing capacitor is sensitive to the physical parameter and its capacitance changes linearly during the sensing. The interface circuit is based on two ring oscillators, which drive programmable capacitors. One of the capacitors is the sensing capacitor, while the second capacitor is a known reference capacitor. Each ring oscillator will generate a frequency, which is proportional to the capacitor which it drives. Several algorithms will be used to cancel the offset between the two ring oscillators. The result will be a digital word which is linearly proportional to the sensed parameter. It will be attempted to develop a novel circuit which is competitive with state-of-the-art sensors reported in the literature.

תכולת הפרויקט:

Students involved will survey the prior-art sensors and understand their performance level. After this, a ring oscillator sensor will be designed and simulated using virtuoso tools. The sensor will be compared to the state-of-the-art. An outstanding project may even be able to tape-out the sensor to achieve measured results. This project may lead to a journal publication and can be extended to a Master’s thesis.

קורסי קדם:

 • 768330301 אלקטרוניקה לינארית - חובה
 • 768332501 מעבדה למעגלים אנלוגיים – חובה
 • 8330801 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים – חובה
 • 83315 מעבדה מעגלים אלקטרוניים ספרתיים – חובה
 • 768361101 מעגלים משולבים אנלוגיים – מומלץ

דרישות נוספות:

a lot of motivation!!

מקורות:

 1. Capacitance-to-Digital Converter for Operation Under Uncertain Harvested Voltage down to 0.3V with No Trimming, Reference and Voltage Regulation” by Orazio AIELLO, Paolo CROVETTI and Massimo ALIOTO. International Solid State Circuits Conference 2020, pp. 74.
219 Applying and developing novel quantum chemistry electronic structure methods for calculating 2D materials properties
פיתוח ויישום של שיטות חדשות לחישוב מבנה אלקטרוני המבוססות על כימיה קוונטית לחומרים דו ממדיים.
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

חישוב תכונות של חומרים ומולקולות כיום הינו תחום רחב הנותן מענה לניבוי תכונות של חומרים חדשים ועוזר בהבנת מנגנונים של תגובות כימיות ומעבר של אלקטרונים בין ממשקים של חומרים שונים.
שיטות חישוב של מבנה אלקטרוני של מוצקים (electronic structure methods) מבוססות כיום בעיקר על תורת פונקציונאל הצפיפות . תורה זו הינה יעילה חישובית ונותנת תוצאות טובות עבור תכונות מסוימות של חומרים, אבל מתקשים בניבוי של תכונות אחרות .
שיטות חישוב מבנה אלקטרוני אשר מבוססות על כימיה קוונטית , פותרות את משוואת שרדינגר האלקטרונית בצורה נומרית ובעזרת תורת ההפרעות מרובת חלקיקים. כיום הן בעיקר משמשות לחישוב של מולקולות קטנות עד בינוניות , הם שיטות שניתן להגיע לדיוק גבוה מאד בניבוי תכונות של מולקולות , וככול שעולים בסיבוכיות של השיטה כך גם הדיוק עולה .
בשנים האחרונות יש התקדמות בפיתוח של שיטות אלו עבור חומרים בעלי מבנה מחזורי כגון מוצקים ומשטחים. שיטות אלו הראו תוצאות טובות עבור ניבוי של תכונות אופטיות של מוצקים , סיפוח של מולקולות על פני שטח ועוד.
חומרים דו ממדיים הם בחזית הטכנולוגית של יישומי אנרגיה והתקני אופטואלקטרוניקה חדשים , החיפוש המתמיד אחרי חומרים חדשים כיום נמצא בתחומי טכנולוגיה ומחקר רבים.
בפרויקט זה אנחנו נפתח וניישם שיטות חישוב המבוססות על כימיה קוונטית עבור חישוב תכונות של חומרים דו ממדיים וסיפוח של מולקולות על משטחים אלו.

מטרת הפרויקט:

מטרת הפרויקט הוא חישוב תכונות של חומרים דו מימדיים על ידי שיטות המבוססות על כימיה קוונטית ללא ידע מוקדם מניסוי ( ab-initio ).
הסטודנט ייפתח שיטות חישוב יעילות , המבוססות על תורת ההפרעות ויישם אותם על חומרים דו ממדיים. הסטודנט ישווה זמן חישוב של אלגוריתם של השיטה החדשה ביחס לשיטות הקודמות.
הסטודנט יחקור שיטות שונות ויחשב תכונות שונות של חומרים וישווה את התוצאות לשיטות המבוססות על פונקציונאל הצפיפות .
הסטודנט יחקור חומרים שונים בעלי שכבה אחת וגם בעלי כמה שכבות עם חומרים שונים .

תכולת הפרויקט:

• סקר ספרות על חומרים דו מימדיים ושיטות לחישוב תכונות שלהם.
• סקר ספרות על שיטות חישוב של מבנה אלקטרוני המבוססות על תורת הפרעות רב גופית.
• כתיבת קוד עבור פיתוח השיטות החדשות .
• סימולציות של תכונות מכניות של החומרים הדו ממדיים והשוואת התוצאות לניסוי ולשיטות קיימות.
• השוואת חסכון בזמני חישוב וזיכרון של השיטה החדשה לעומת שיטות אחרות .
• הגשת דוח מסכם.

קורסי קדם:

מכניקה קוונטית שימושית, 83204

מקורות:

 1. “Accurate thermochemistry of covalent and ionic solids from spin-component-scaled MP2”, T.Goldzak et al, J. Chem. Phys. 157, 174112 (2022) https://doi.org/10.1063/5.0119633.
 2. Gaussian-based coupled-cluster theory for the ground-state and band structure of solids, James McClain, Qiming Sun, Garnet Kin-Lic Chan, Timothy C Berkelbach, . Chem. Theory Comput. 2017, 13, 3, 1209–1218, https://doi.org/10.1021/acs.jctc.7b00049.
 3. Second-order Møller–Plesset perturbation theory applied to extended systems. II. Structural and energetic properties, Andreas Grüneis; Martijn Marsman; Georg Kresse, J. Chem. Phys. 133, 074107 (2010) , https://doi.org/10.1063/1.3466765.
 4. Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, by Attila Szabo , Neil S. Ostlund.
233 Design of column-counter Single-slope ADC for CIS application
תכנון של מונה-עמודה לממיר אנלוג לדיגיטל עבור חיישנים מבוססי טכנולוגיית CMOS
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

Compact digital cameras now require a high pixel count, high imaging performance, and low power consumption. The advantages of a CMOS image sensor are low power and easy system integration with on-chip circuits.

High-speed CMOS image sensors with on-chip ADC have been developed, and the relatively simplified Single-Slope (SS) ADC is widely used in a variety of image sensors. The column-counter is one of the main building blocks of the SS-ADC, and its high-speed operation and low-power consumption operation are essential for meeting the imager requirements.

מטרת הפרויקט:

In this work the student plan to explore the state of-the art column counter architectures and design a high-speed and low power 10-bit column-parallel counter for SS -ADC.

תכולת הפרויקט:

 • Literature survey
 • Design consideration & analysis.
 • Design: schematic, spice simulations, (layout work is pending on available resources).

קורסי קדם:

83313

מקורות:

 1. 12-bit Column-Parallel Single-Slope ADCs with Operation-Period-Reduced Time-to-Digital Converters for CMOS Image Sensors, Tokyo, Japan.
 2. A Low-power 65/14nm Stacked CMOS Image Sensor, Samsung Electronics, Hwaseong, South Korea.
606 Software Development: Café recommendation system for coffee enthusiastic
פיתוח מערכת תוכנה להמלצה על בתי קפה
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

מרבית מערכות ההמלצה (Netflix,google maps) מבוססות דירוג משתמשים והתאמה בין משתמשים שונים שהדירוג שלהם ״דומה״. למערכות המלצה מסוג זה קיימות בעיות אמינות רבות, והטיה מסויימת לדעות ״נפוצות״. בעיה משמעותית במערכות אלו היא שדירוגי כלל המשתמשים מקבלים שקלול זהה. במצב זה דירוג ״מומחים״ נבלע בתוך כלל הקולות ולא מקבל משקל יתר, מצב שעשוי להיות קריטי בהמלצה על שירותי רפואה, למשל.

מטרת הפרויקט:

בפרויקט זה נפתח מערכת המלצה לבתי קפה. קפה איכותי הוא קפה שמיוצר ע״י מכונת קפה מקצועית (כזו שטוחנים בה את הפולים, למשל), ולא ע״י מכונה אוטומטית או חלילה, קפה שנשמר בתרמוס. מערכת ההמלצה של גוגל-מפות משתמשת בדירוגי כלל המשתמשים (שלא תמיד מבינים בקפה). מערכת זו אינה מתאימה לאוהבי הקפה, שמעדיפים קפה שהוכן ביד מקצועית, במכשור הנכון ובמיומנות הנדרשת. הפרוייקט יכלול מערכת תוכנה שתסרוק את התמונות שמעלים המשתמשים בgoogle map ותנסה לזהות בתי קפה ״איכותיים״. הקושי כאן הוא להגדיר מהו בית קפה איכותי ואיך ניתן לזהות זאת מהתמונות / טקסטים שהעלו הממליצים. התוכנה תשתמש במערכות למידת מכונה ML על מנת לזהות מהתמונות מאפיינים המגדירים קפה איכותי (למשל: מכונה מקצועית, או דירוג לפי צילומי כוסות הקפה שהוכנו). המערכת תשקלל את הגורמים הללו ליצירת המלצה המתאימה לחובבי קפה.

תכולת הפרויקט:

שלבי הפרויקט יכילו : (1) הגדרת התוכנה ויכולותיה לפי הרעיון לעיל (2) איסוף תמונות וסיווגן, אימון מערכת למידה ממוחשבת ML למתן ציון מתאים (3) פיתוח מלא של אתר/אפליקציה המממש את המערכת ומשקלל את תוצאות הML עם שאר הציונים. (4) בדיקת המערכת על בתי קפה בעולם.

קורסי קדם:

הנדסת תוכנה
מבוא ללמידת מכונה

מקורות:

n/a

614 Improve the qubit-efficient MaxCut (QEMC) algorithm and compare it with the quantum approximation optimization algorithm (QAOA) on noisy simulators and real hardware
שיפור האלגוריתם הקוונטי עם מעט קיוביטים לפתרון בעיית החתך המקסימלי והשוואתו לאלגוריתם הקירוב הקוונטי על סימולטור קלאסי רועש וחומרה קוונטית אמיתית
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

The Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) stands as a pivotal variational quantum algorithm for approximating solutions to combinatorial problems, and is currently a flagship in the field of quantum computing. Recently, we have developed a qubit-efficient algorithm designed to heuristically solve the MaxCut problem, a well-known combinatorial NP-hard problem. Owing to its qubit efficiency, this algorithm necessitates relatively shallow quantum circuits, thereby reducing susceptibility to noise. Consequently, we anticipate that this Qubit-Efficient MaxCut (QEMC) algorithm will outperform the QAOA on existing noisy quantum hardware, a hypothesis supported by our preliminary tests. However, we have also demonstrated that in its present form, the QEMC is classically efficiently simulatable, implying it does not achieve quantum speedup. This raises a critical question: what is the relationship between QAOA and QEMC, and what insights can be gained about QAOA's potential to demonstrate a quantum advantage? The aim of this project is to explore and answer these questions.

מטרת הפרויקט:

The goal of this project is to answer the following question: is there any computational setting \ (non-zero) noise level for which we can expect QAOA to perform better than the QEMC? We will consider the following aspects: noise levels, types of quantum hardware, graph families, and graph sizes.

תכולת הפרויקט:

The students are expected to:

 • Understand and implement the QAOA
 • Understand and implement the QEMC algorithm
 • Improve the QEMC algorithm with respect to the required number of layers.
 • Run the QAOA and QEMC on noisy simulations and different types of real quantum hardware for a verity of graphs with up to 20 qubits.
 • Present the results in a meaningful way
 • Extrapolate the results for larger graphs and identify the condition required for the QAOA to outperform the QEMC algorithm

קורסי קדם:

 • Quantum computing
 • Quantum machine learning

דרישות נוספות:

Any knowledge on machine learning will be a plus.

מקורות:

https://arxiv.org/abs/2308.10383

615 Benchmarking the qubit-efficient MaxCut algorithm against state-of-the-art classical heuristics
בדיקת ביצועים של האלגוריתם הקוונטי לפתרון בעיית החתך המקסימלי עם היוריסטיקות קלאסיות מתקדמות
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

We have recently developed the qubit-efficient MaxCut (QEMC) algorithm for heuristically solving the MaxCut problem on quantum hardware using few qubits. By simulating this algorithm on classical machines, we derived a new quantum-inspired algorithm and demonstrated numerically that it outperforms the best approximation MaxCut algorithm, namely the Goemans-Williamson (GW) algorithm. While the GW algorithm guarantees the highest lower bound solutions, it is not always the best in practice, as several classical algorithms were shown to outperform it in specific graph instances. To establish the QEMC as a competitive heuristic it is therefore necessary to compare it also against these state-of-the-art heuristics and check if there exist graph families for which it performs the best. This is the essence of this project.

מטרת הפרויקט:

The goal of this project is to position the QEMC against state-of-the-art classical MaxCut heuristics in terms of solution quality. By the end of the project, a thorough benchmarking is expected.

תכולת הפרויקט:

The students will:

 • Understand and implement the QEMC algorithm on classical simulations
 • Check the performance of the following algorithms: the Two-rank relaxation, simulated annealing, and coherence Ising machines
 • Test all algorithms on the Stanford Gset (71 graphs with up to 20,000 nodes).
 • Test all algorithms on the following graph families: k-regular, Erdős–Rényi, toroidal, planar, and random graphs.
 • Summarize results in a meaningful way and draw conclusions about the competitiveness of the QEMC algorithm.


Remark: while the QEMC is a quantum algorithm, in this project we will only consider classical simulations.

קורסי קדם:

 • Quantum computing
 • Quantum machine learning

דרישות נוספות:

Any knowledge on optimization methods will be a plus.

מקורות:

https://arxiv.org/abs/2308.10383

704 Trojans Detection and Side-channel Attacks Utilizing Unique Laser/EM Stimulus
גילוי טרויאנים ומתקפות ערוצי צד באמצעות לייזר\עירור אלקטרומגנטי
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

גילוי טרויאנים בחמרה משקף בעיה מורכבת. בפרט, כאשר עושים שימוש בכלים לא פולשניים למערכת\ לשבבים. בפרויקט זה נעשה שימוש במערכת לייזר המסוגלת לסרוק את המערכת האלקטרונית בצורה לא פולשנית. נפעיל את מערכת הלייזר במודולציה מיוחדת המאפשרת גילוי טרויאנים, נתחיל במקרה פשוט של זיהוי רכיבים לא רצויים כמו אנטנות עם פוטנציאל לשידור מהרכיב. בנוסף, נעשה שימוש במודולציית לייזר המיוחדת לחלץ אינפורמציה מהרכיבים, בפרט תוכן של זיכרונות השומרים את התכנה או מידע רגיש כמו מפתחות הצפנה.

מטרת הפרויקט:

ניתוח עמוק - מה ההמגבלות מה ניתן לזהות ובאילו תרחישים או תחומים, תחת שיטות עירור שונות.

תכולת הפרויקט:

הסטודנטים יקראו וילמדו ספרות קודמת. יסקרו את התוצאות של פרויקט קודם שעשה התקדמות משמעותית לקראת הפרויקט הנוכחי. הסטודנטים ילמדו איך להפעיל את מערכת הלייזר האוטומטית, איך לעבוד עם ספריות הפייטון המפעילות את הרכיבים האלקטרוניים את הלייזר, את מנועי הסריקה ותכנות הרכיבים תחת בדיקה. לאחר מכן נעבור ליישום בו נבנה ניסויים לבחון את שאלות המחקר, ביצוע מדידות ואנליזה.

קורסי קדם:

קורסי בסיס באלקטרואופטיקה

דרישות נוספות:

ידע קודם בסיסי בתכנות באופן כללי ובאופן פרטי יכולות הבנה ושימוש בפייטון הכרחיים.

הפרויקט משלב יכולות טכניות גבוהות, הבנת מערכת וממשקים הכוללים תקשורת ויכולות אנליטיות גבוהות להבין את שאלות המחקר ולבצע ניתוח על הנתונים והמדידות המתקבלות.


יכולת הבנה של מערכת מורכבת בזמן קצר.
נכונות להיקף עבודה משמעותי.

מקורות:

מקורות נוספים ויותר ספציפיים יינתנו למועמדים רלוונטיים. תיעוד ודוקומנטציה של המערכות וההפעלה גם כן. כמו כן נכונות לחפיפה בקיץ ע"י מפעילי המערכת נדרשת.

 1. Krachenfels, Thilo, et al. "Images from on-chip memories captured using the laser-assisted side-channel techniques LLSI and TLS." (2021).
 2. Krachenfels, Thilo, et al. "Real-world snapshots vs. theory: Questioning the t-probing security model." 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2021.