פרויקטי-גמר שנה"ל תשע"ז - אלקטרו-אופטיקה

שם הפרויקט שם המנחה

ננו-מוטות זהב כדגם המוקרן על ידי מקורות אור ייחודים של פוטונים שזורים ו-Second Harmonic Generation

 

דר' פיקסלר דרור

פרופיל פיזור מלא של רקמות

דר' פיקסלר דרור

גב' דגן פדר עידית

אוטומציה למערכת אופטית למדידת עומק חדירה של ננו חלקיקים ברקמה

דר' פיקסלר דרור

גב' בוסי יריב ענבר

פיתוח אנטנה מודפסת, דו-קיטובית עם בידוד גבוה

דר' פיקסלר דרור

מר באואר ראובן

פיתוח מערכת אוטומטית למדידות דיפוזיה החזרית משטחית לגילוי מוקדם של סרטן

דר' פיקסלר דרור

דר' סלע (אנקרי) רינת

סנתוז ננו חלקיקים אורגניים לצרכים רפואיים

דר' פיקסלר דרור

גב' בוסי יריב ענבר

פרופ' רחל לוברט (מהמחלקה לכימיה ופיזיקה)

גלאי מבוסס סיב מדוקק

דר' פרידמן מוטי

מר קליין אבי

דיקוק סיב מעבר ל 1 מיקרון

דר' פרידמן מוטי

דר' דואדי חמוטל

גב' שחל שיר

אופטומכיניקה של בועות סבות מיקרומטריות

דר' פרידמן מוטי

גב' שחל שיר

ניטור אופטי לא פולשני של לחץ תוך עיני

פרופ' זלבסקי זאב

גב' בנט אביה

ניטור אופטי לא פולשני של מצב עור התוף

פרופ' זלבסקי זאב

מר אוזנה ניסן

סופר-רזולוציה של מטרות פאזה מבוססת אורכי גל משתנים

פרופ' זלבסקי זאב

מר וגנר עומר

אפיון והדפסה של מתכות מיוחדות על ידי שימוש בטכנולוגית הדפסה המבוססת לייזר

פרופ' זלבסקי זאב

מר פוגל עפר

מר גורודיסקי ניב

אפיון הדפסה באמצעות לייזר תוך שימוש בעיצוב אלומה (SLM)

פרופ' זלבסקי זאב

מר פוגל עפר

מר גורודיסקי ניב

צילום מהיר של תופעות "סופר קצרות" של תהליכי אינטראקציה בין לייזר לחומר

פרופ' זלבסקי זאב

מר פוגל עפר

מר גורודיסקי ניב

פיתוח מערך הנעה ננומטרי ממוחשב במיקרוסקופ עם סריקת לייזר ברזולוציית על

פרופ' סינואני משה

מר דנן יוסף

גילוי גבולות אזורים עשירים בננוחלקיקי זהב מצומדים לתאים סרטניים בתוך דגם מדמה רקמה חיה ע"י הדמאה פוטותרמית

פרופ' זלבסקי זאב

פרופ' סינואני משה

מר דנן יוסף

הכנת גלם למשיכת סיב אופטי עם ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה – פאזה II

פרופ' סינואני משה

מר פנחס הדר

תכנון ויצירת מנחה גל, לאור באורך גל של 1550nm, על מצע סיליקון בעזרת קרן לייזר

פרופ' דנינו מאיר

פרופ' סינואני משה

מר פנחס הדר