פרויקטי גמר שנה"ל תשע"ז - ננו-אלקטרוניקה

שם הפרויקט שם המנחה

זיכרון דינמי בעל 3 רמות לוגיות

דר' תימן אדם

מר גיטרמן רוברט

גילוי ותיקון שגיאות במערכי זיכרון מסוג GC-eDRAM

דר' תימן אדם

מר גיטרמן רוברט

פיתוח מנגנון ריענון לזיכרון היברידי

דר' תימן אדם

מר גיטרמן רוברט

שיפור מכפלי וואלאס

דר' תימן אדם

מר מלטבשי אור

מימוש זיכרונות רבי-גישה מבוססי תאי ספרייה סטנדרטיים

דר' תימן אדם

מר מלטבשי אור

תכנון ואפיון של SRAM PUF לחומרה בטוחה

דר' ויצמן יואב

זליגת מידע השמור בזיכרון SRAM באמצעות אנליזה של פליטת אור

דר' ויצמן יואב

ממיר אנלוג לדיגיטל מבוסס על מדולטור של דלתא סיגמא

פרופ' שור יוסף

מר בס אורי

חיישן זרם משולב

פרופ' שור יוסף

ממיר מתח יעיל

פרופ' שור יוסף

מעגל בקרת קפיצות מתח

פרופ' שור יוסף

חיישן תרמי קומפקטי עבור ניהול טמפרטורה במיקרופרוססורים

פרופ' שור יוסף

מר בס אורי

וסת מתח הניתן לסינתוז

פרופ' שור יוסף

דר' תימן אדם

טכניקות הגנה לזכרונות בפני תקיפות הספק

פרופ' פיש אלכסנדר

מר גיטרמן רוברט

מתקפות הספק ברמת המערכת (משולב להנדסת מחשבים וננו אלקטרוניקה)

פרופ' פיש אלכסנדר

דר' קרן אסנת

מר לוי איתמר

הגנה בפני מתקפות הספק סטטיסטיות - שימוש בטכניקות ברמת הטרנזיסטור, השער והמעגל (משולב להנדסת מחשבים וננו אלקטרוניקה)

פרופ' פיש אלכסנדר

דר' קרן אסנת

מר לוי איתמר

יצור מיקרופון אופטי

פרופ' גנות שרון

דר' נוה דורון

מר טנדייטניק פיני

דר' ארטל ולדה